Olağan Genel Kurul Toplantı Bildirimi

10 Aralık, 2021
Olağan Genel Kurul Toplantı Bildirimi

 

Dernek Genel Kurulu Toplantı İlanı

Genel Kurul Toplantı Bildirimi

 

 

 

 

Yeni Yaşam Derneği Başkanlığından;

Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi:31/03/2005 Sayısı: 25772), Derneğimiz Tüzüğü ve Derneğimizin 10.12.2021 tarihli YK Kararına istinaden Derneğimizin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.12.2021 tarihinde saat 14:00’de Dernek Genel Merkezi toplantı salonunda yapılacaktır.

Adres: Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı Buğdaycılar H Office B Blok No:121/46 Bağlar-Diyarbakır

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 08.01.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama, Hazirun Listesinin Oluşturulması
  2. Başkanın Açılış Konuşması
  3. Divan Heyetinin teşkili
  4. Gelir-Gider Durumu (Finansal Rapor) ve Faaliyet Raporunun okunması
  5. Yönetim Kurulunun İbrası
  6. Dernek Organlarının Seçilmesi
  7. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  8. Kapanış

Ramazan Tunç

Dernek YK Başkanı

 

10.12.2021